Utile
VÂRSTA pentru TÂNĂRUL FERMIER: PÂNĂ ÎN 45 DE ANI! DECIZIA, LA BRUXELLES!
23/01/2019

Direct de la Comisia Europeană! Noul Regulament al subvențiilor aduce schimbări majore pentru tinerii fermieri a căror vârstă pentru a cere subvenția specială destinată acesei categorii de agricultori poate fi mărită de la 40 la 45 de ani. Comisia ar putea da posibilitatea statelor membre de a crește limita de vârstă la 45 de ani dacă, ”în lumina analizei punctelor forte, a deficiențelor, a oportunităților și a amenințărilor (SWOT)”.

Propunerea este menționată într-un amendament depus la proiectul de raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a normelor privind sprijinul pentru planurile strategice care urmează a fi elaborate de statele membre în cadrul politicii agricole comune (planurile strategice PAC) și finanțate de Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și de Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și de abrogare a Regulamentelor (UE) nr. 1305/2013 și (UE) nr. 1307/2013 ale Parlamentului European și ale Consiliului.

Documentul citat arată că depopularea rurală puternică și îmbătrânirea accentuată a populației justifică o creștere a limitei de vârstă pentru beneficiarii ajutorului pentru „tineri”, cu scopul de a atrage noi fermieri în mediul rural.

”Statele membre trebuie să ia în considerare, atunci când evaluează respectarea condițiilor pentru a fi „șeful exploatației”, formulele care implică participarea mai multor asociați la conducerea structurilor asociative. Statele membre ar trebui să țină seama de situația specială a formulelor asociative atunci când se stabilește definiția pentru „tânărul fermier”, mai arată sursa citată.

Răspunde