Știri
Cum va arăta legea terenurilor agricole după propunerile LAPAR și MADR?
06/12/2017

În data de 23 noiembrie, la Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale a avut loc Grupul de lucru privind modificarea Legii 17/2014. LAPAR a luat parte la discuții prin prezența domnului președinte Laurențiu Baciu.

Membrii LAPAR susțin o formă a legii prin care să fie stopată vânzarea terenurilor către străini. De asemenea, o altă solicitare este ca toate condițiile impuse să poată fi îndeplinite de către cetățenii români.

Modificările propuse de MADR sunt următoarele:

Lege pentru modificarea și completarea legii nr.17/2014, privind unele măsuri de reglementare a vânzării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a legii nr. 268/2001, privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă. Înființarea Agenției Domeniilor Statului, precum și a Normei metodologice din 12 mai 2014;

La cap.III, alin. (4) – exercitarea dreptului de preemțiune, la punctul 3 se solicită formularea astfel „în cazul exercitării dreptului de preemțiune de către proprietarii vecini, prioritatea la cumpărarea terenurilor agricole situate în extravilan, conform documentelor cadastrale…”;

Se impune eliminarea articolului 4 (2);

Se introduc următoarele prevederi: „Înstrăinarea prin vânzare a terenurilor agricole situate în extravilan se face de către persoanele juridice cu respectarea următoarelor condiții cumulative: sediul social stabilit în România cu minimum 5 ani înaintea înregistrării ofertei de vânzare a terenurilor agricole situate în extravilan, desfășurarea activităților agricole în România pentru o perioadă de cel puțin 5 ani, înaintea înregistrării ofertei de vânzare a terenurilor agricole situate în extravilan, prezentarea înscrisurilor privind faptul că din venitul total al ultimilor 5 ani fiscali, minim 75% reprezintă venitul din activitățile agricole, să nu schimbe destinația terenului agricol situat în extravilan pentru o perioadă de 15 ani de la încheierea contractului de vânzare-cumpărare, asociatul/acționarul majoritar și administratorul să aibă rezidența în România cu minimum 5 ani înaintea înregistrării ofertei de vânzare a terenurilor agricole situate în extravilan, administratorul să aibă studii superioare în agricultură;

Pentru terenurile agricole situate în extravilan, proprietarii au obligația ca de la data cumpărării să le utilizeze direct sau să le dea în arendă, să le închirieze, dar numai pentru desfășurarea activităților agricole;

Terenurile agricole situate în extravilan nu pot face obiectul contractelor de împrumut, actelor de date în plată, de constituire de aport la capitalul social al unei societăți cu orice alt act juridic între vii prin care se transferă dreptul de proprietate sau se constituie un alt drept real care să asigure posesia și folosința terenurilor agricole situate în extravilan, în măsura în care prin încheierea unor astfel de acte se eludează dispozițiile prezentei legi, cu excepția contractelor de credit încheiate cu instituțiile de credit reglementate conform dispozițiilor legii 58/1998 privind activitatea bancară;

Contractele de donație, împrumutul altul decât cel încheiat cu instituțiile de credit conform legii nr. 58/1998, actele de dare în plată, de constituire ca aport la capitalul social al unei societăți sau orice alt act juridic între vii prin care se transferă dreptul de proprietate sau se constituie un alt drept real care să asigure posesia și folosința terenurilor agricole situate în extravilan, în măsura în care prin încheierea unor astfel de acte se eludează dispozițiile prezentei legi sunt nule absolut.

Toate aceste modificări au menirea de a limita la minim înstrăinarea terenurilor cu destinație agricolă către străini, facilitând accesul fermierilor români la terenurilor agricole scoase la vânzare.

Răspunde