Utile
Cum știți dacă puteți obține finanțare europeană?
30/03/2016

Ne dorim să vă punem la dispoziție informații utile și despre oportunitățile oferite de programele europene. L-am contactat pe domnul Dan Nicoschi, expert în domeniu și director de proiect la Compania de Consultanţă Financiară Transilvania (CCFT) să vă prezinte implicațiile accesării unei finanțări europene prin Programul Național de Dezvoltare Rurală.

Accesarea fondurilor europene devine un domeniu tot mai interesant atât pentru fermieri cât și pentru persoanele dornice să-și lanseze o afacere. Ținând cont și de faptul ca în perioada imediat următoare se preconizează a se lansa noi sesiuni de depunere a cererilor de finanțare prin Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020, potențialii beneficiari trebuie să țină cont în momentul demarării unor proiecte, în cadrul acestui program, de anumite criterii de selecție și de eligibilitate.

PNDR este un program de măsuri elaborat de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR), împreună cu Uniunea Europeană, fiind finanţat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR), prin care se urmarește dezvoltarea economiei spațiului rural prin susținerea activităților agricole curente precum și prin încurajarea înființării de activități noi, atât agricole cât și neagricole, din spațiul rural.

Ce condiții trebuie îndeplinite?

Aspectele necesare a fi luate în considerare în momentul accesării fondurilor puse la dispoziția solicitanților sunt legate mai întâi de condițiile de eligibilitate ale solicitanților, în acest sens pentru a fi un beneficiar eligibil trebuie să fie îndeplinite următoarele condiții:

 • să aibă statutul minim de autorizare de persoană fizică autorizată, aspect care diferă față de vechiul PNDR, când în unele cazuri, se putea depune cererea de finanțare ca persoana fizică, autorizându-se abia dupa aprobarea cererii de finanțare;
 • să ateste formarea profesională în raport cu activitatea propusă prin proiect;
 • să demonstreze asigurarea cofinanțării, atunci când este cazul, și blocarea în contul proiectului a 50% din valoarea acesteia, în vederea efectuării plăților privind implementarea proiectului;
 • pentru demararea proiectelor ce presupun efectuarea de lucrări de construcții solicitantul trebuie să dețină pentru teren sau clădire, drept real de proprietate privată, respectiv, să fie liber de sarcini;
 • persoanele juridice existente care au desfășurat activitate trebuie să înregistreze profit din exploatare pentru ultimul an;
 • să se încadreze în cel puţin una din acţiunile eligibile prevăzute prin sub-măsuri;
 • să demonstreze viabilitatea economică a investiției;
 • să respecte cheltuielile eligibile prevăzute prin proiect; de exemplu, se pot achiziționa doar mijloace de transport specializate, care pot fi utilizate numai pentru desfășurarea activităților prevăzute prin proiect.

Totodată pentru a primi bani europeni, solicitantul trebuie să demonstreze prin proiectul depus ca respectă cerinţele autorităţii care gestionează fondurile europene şi prin care demonstrează că:

 • proiectul va fi dezvoltat şi va fi implementat pe teritoriul României, iar unele sub-măsuri pot fi implementate doar în spațiul rural;
 • proiectul este conform cu cerințele din ghidul solicitantului, specific fiecărei sub-măsuri;
 • prin implementarea proiectului se vor respecta procedurile de achiziții și plăți pentru beneficiarii privați/publici conform normelor stabilite de program.

Ce situații trebuie evitate?

Solicitanții trebuie să acorde o atenție deosebită și la prevenirea neregulilor ce pot apărea pe parcursul derulări proiectelor, și anume evitarea condițiilor artificiale. Acestea sunt condiţii de eligibilitate sau selecţie create în mod voluntar de către solicitanţi neeligibili cu scopul de a crea aparenţa unor solicitanţi eligibili şi/sau cu scopul de a-şi spori punctajul obținut în cadrul criteriilor de selecție, sau create cu scopul de a obține avantaje financiare mai mari decât cele cuvenite. De exemplu, o societate existentă nu se încadrează în categoria beneficiarilor eligibili dacă se află în una din următoarele situații: debite neachitate către AFIR, existența unor litigii cu AFIR, contracte de finanţare încetate, revocate, reziliate unilateral de AFIR, stare de dificultate economică, etc. În acest caz, se creează o societate nouă, societate prin care accesează fondurile FEADR urmărind încadrarea în categoria beneficiarilor eligibili.

Un alt exemplu îl constituie derularea mai multor investiţii de operatori economici ce au manageri, administratori, reprezentanţi legali, asociaţi, acţionari comuni şi în domenii de activitate identice, similare sau complementare, în zone apropiate sau care permit coordonarea comună a activităţilor.

Programul National de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014-2020 are alocată o finanțare europeană în valoare de 8,12 milioane de euro, la care se adaugă și o cofinanțare din bugetul de stat de 1,34 miliarde de euro, fondul total de investiții ajungând astfel la circa 9,5 miliarde de euro.

CCFT are o vastă experiență în proiecte din domeniul agriculturii, cu proiecte realizate în cadrul programelor preaderare PHARE și SAPARD, iar ulterior echipa CCFT a continuat seria proiectelor de succes și în etapa post aderare, prin proiecte FEADR, POR și POS CCE.

Pentru mai multe detalii despre liniile de finanțare din cadrul PNDR 2014-2020 și modul în care le puteți accesa, vă invităm să vizitați site-ul Companiei de Consultanţă Financiară Transilvania sau să îi contactați telefonic la numărul de telefon 0264.414.608.

 

Răspunde